BytteGuidens brugerbetingelser

Introduktion
Velkommen til BytteGuiden, der formidler køb, salg og bytte gennem annoncering på hjemmesiden BytteGuiden.dk. Når du besøger BytteGuiden.dk eller benytter ydelser fra BytteGuiden, accepterer du følgende betingelser. Disse ydelser stilles til rådighed for dig af Bytteguiden.dk ApS, CVR-nr. 26889324, Saxovej 1, 6000 Kolding træder i kraft den 01-02-2011.

Anvendelse af BytteGuiden
Du kan oprette dine annoncer i relevante kategorier og du vil få adgang til oplysninger og modtage tilbud, men du accepterer ikke at gøre følgende:
• overtræde nogen former for love, herunder Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven og Markedsføringsloven
• krænke disse betingelser
• afgive usande eller vildledende oplysninger
• krænke tredjemands rettigheder, eksempelvis ved at tilbyde at sælge forfalskede varer eller på anden måde krænke ophavs-, varemærke-, eller andre immaterielle rettigheder
• distribuere eller inkludere spam, kædebreve eller pyramidespil
• distribuere virus eller andre teknologier, der kan skade BytteGuiden.dk eller brugerne af BytteGuidens interesser eller ejendom
• belaste BytteGuidens infrastruktur urimeligt eller forstyrre driften af BytteGuiden.dk
• kopiere, ændre eller distribuere andre personers indhold
• benytte nogen former for robot, søgerobotter, scrapers eller andre automatiske midler til at få adgang til BytteGuiden.dk og indsamle indhold til noget formål uden BytteGuidens udtrykkelige tilladelse
• høste eller på anden måde indsamle oplysninger om andre, herunder e-mail-adresser, uden deres samtykke
• omgå foranstaltninger, der anvendes til at forhindre eller begrænse adgang til BytteGuidens ydelser
• etablere et link til BytteGuiden.dk på en sådan måde, at BytteGuiden.dk vises på andre hjemmesider eller oprette et deeplink til noget sted på BytteGuidens sider uden forudgående skriftlig godkendelse.

Regler for annoncering
Når du annoncerer på BytteGuiden, er det et krav, at du har en reel hensigt med din annonce.

Misbrug af BytteGuiden
Benyt venligst funktionen "Anmeld annonce" på den enkelte annonce til at fortælle os om eventuelle problemer eller stødende indhold, så vi sammen kan sikre kvaliteten af de enkelte annoncer. BytteGuiden kan begrænse eller afslutte sin ydelse, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære brugerne BytteGuiden.dk, hvis BytteGuiden mener, at de skaber problemer, eller deres handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i BytteGuidens politik. Hvis BytteGuiden beslutter sig for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra siden, påtager BytteGuiden sig ikke noget ansvar for overvågning af BytteGuiden.dk, ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes benyttelse af BytteGuidens hjemmeside eller ydelser.

Indhold
Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere BytteGuidens hjemmeside eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker. Samtidig med at du opretter indhold på BytteGuiden, giver du BytteGuiden en ikke-eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig, underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende indhold. (BytteGuiden har brug for disse rettigheder til at lagre og vise dit indhold.)

Overtrædelse
Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan anmelde annonceret indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes. For at iværksætte dette skal du udfylde en meddelelse om krænkelse, underskrive den og faxe den til BytteGuiden. Brug venligst kundeservice til alle andre forespørgsler, så BytteGuiden kan sikre sig, at de anvises korrekt og behandles omgående.

Priser og betalinger
BytteGuiden opkræver betaling for indrykning af annoncer eller andre ydelser. Såfremt BytteGuiden kræver betaling for den ydelse, du bruger, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere prisen (inkl. moms) BytteGuidens priser er opgivet i danske kroner (DKK), og BytteGuiden kan ændre dem fra tid til anden. BytteGuiden kan vælge at ændre sine priser midlertidigt. Din betaling til BytteGuiden kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for vores ydelser, når de forfalder. Såfremt du ikke betaler, kan vi begrænse din mulighed for at bruge ydelserne. Såfremt du betaler med kreditkort, dankort eller på anden måde, kan din betaling blive pålagt et gebyr, som du vil blive oplyst om, når du foretager betalingen.

Inaktive konti
BytteGuiden kan slette din konto, såfremt den har været inaktiv i 18 måneder. Hvis BytteGuiden gør dette, vil BytteGuiden sende en meddelelse pr. e-mail til dig ca. 4 uger i forvejen på den mailadresse du har opgivet i forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil.

Ansvar
BytteGuiden er ikke involveret i selve transaktionen mellem køber og sælger og er ikke selv sælger eller leverandør af varer eller ydelser, der annonceres til salg på dets platforme. BytteGuiden påtager sig ikke noget ansvar for varer eller ydelser, som du køber ved brug af BytteGuidens platforme. Du indvilliger i ikke at holde BytteGuiden ansvarlig for handlinger, som andre brugere annoncerer eller foretager sig. Indholdet i annoncerne på BytteGuiden.dk kommer fra andre brugere, så BytteGuiden kan ikke garantere for nøjagtigheden af indholdet eller brugerkommunikationen, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. BytteGuiden kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til BytteGuidens ydelser eller BytteGuiden.dk. Som følge heraf fraskriver BytteGuiden sig udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og de der følger af lovgivningen. BytteGuiden er ikke ansvarlig for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af BytteGuidens hjemmeside og ydelser, selvom du underretter BytteGuiden herom, eller BytteGuiden med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader. Såfremt BytteGuiden bliver fundet ansvarlige til trods for de foregående afsnit, er BytteGuidens ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til det største af (a) den samlede betaling til BytteGuiden i de 12 måneder forud for den sag, der giver anledning til erstatningsansvar, eller (b) DKK 1.000.

Personlige oplysninger
Ved at benytte hjemmesiderne med ydelser, der tilbydes af BytteGuiden, indvilliger du i, at Bytteguiden.dk ApS (den dataansvarlige) indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger på servere placeret i Danmark og den Europæiske Union. Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode kundeservice om at ændre din adgangskode og spærre din konto.

Annullering af ydelser
Visse ydelser, der leveres af BytteGuiden.dk, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. BytteGuidens ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

Generelt
Disse betingelser og andre relaterede betingelser, der er angivet på BytteGuiden.dk, udgør hele aftalen mellem BytteGuiden og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark. Du er indforstået med, at aftalen ikke er underlagt eksklusivt værneting ved domstolene i Danmark. Såfremt BytteGuiden ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at BytteGuiden har givet afkald på sin ret til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogen af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde. BytteGuiden kan overdrage denne aftale efter eget skøn i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser omkring underretning herom. Med undtagelse af meddelelser om ulovligt eller krænkende indhold skal dine meddelelser til BytteGuiden sendes med anbefalet post til: BytteGuiden.dk ApS Saxovej 1 6000 Kolding BytteGuiden.dk vil sende meddelelser til dig via den af dig angivne e-mail-adresse.

Ændringer eller rettelser
BytteGuiden kan opdatere disse betingelser til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang, du lægger noget ind på BytteGuiden.dk eller efter 30 dage, afhængig af hvad der sker først. Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt. Send spørgsmål, kommentarer eller klager til kundeservice på kontakt@bytteguiden.dk.

BytteGuidens datapolitik
Denne datapolitik beskriver, hvordan BytteGuiden håndterer dine personlige oplysninger. BytteGuiden indsamler, bruger og deler personlige oplysninger til at hjælpe hjemmesiden BytteGuiden.dk og servicearbejdet samt for at hjælpe med at holde dem sikre. Formelt set er Bytteguiden.dk ApS, Saxovej 1, 6000 Kolding, CVR. nr. 26889324, ”dataansvarlig” for dine personlige oplysninger. Denne politik træder i kraft den 01-02-2011.

Indsamling
Oplysninger, du lægger ud i forbindelse med din annoncering eller i andre offentlige fora på BytteGuiden.dk, er offentligt tilgængelige. BytteGuidens servere er placeret i Danmark og i andre lande inden for den Europæiske Union. Såfremt du vælger at give BytteGuiden personlige oplysninger, samtykker du således til overførsel og lagring af disse oplysninger på BytteGuidens servere i Europa. Vi kan indsamle og lagre følgende oplysninger:
• afhængig af den ydelse, du benytter, og de oplysninger, du vælger at give så som: navn, e-mail-adresse, telefonnummer, adresse, køn, fødselsdato og eventuelle finansielle oplysninger
• oplysninger om hvordan du bruger BytteGuidens sider og ydelser, herunder dine transaktioner;
• statistikker på sidevisninger, trafik til og fra BytteGuiden.dk.

Anvendelse
BytteGuiden benytter oplysningerne til at:
• udbyde vores ydelser;
• løse konflikter, opkræve gebyrer samt fejlfinding af problemer;
• tilskynde til sikker handel og håndhævelse af BytteGuidens politikker;
• tilpasse dine oplevelser, måle interessen for BytteGuidens ydelser, forbedre BytteGuidens ydelser og informere dig om ydelser og opdateringer;
• tilpasse og informere om markedsførings- og salgsfremmende tilbud til dig i henhold til dine præferencer;
• foretage skridt for at hjælpe dig, som er beskrevet, når BytteGuiden indsamler oplysningerne.

Oplysninger
Når du sætter en annonce i BytteGuiden, bliver det indhold, du oplyser, og dine kontaktoplysninger (telefonnummer, by og postnummer) stillet til rådighed for offentligheden, således at potentielle købere kan kontakte dig. BytteGuiden sælger eller videregiver ikke dine personlige oplysninger til tredjemand til brug for deres markedsføringsformål uden udtrykkeligt samtykke fra dig. BytteGuiden har lov til at videregive personlige oplysninger til at efterleve lovkrav, håndhæve BytteGuidens politikker, reagere på påstande om at en annonce eller andet indhold krænker andres rettigheder eller beskytte andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed. Anmodning om oplysninger af denne art skal rettes skriftligt til Bytteguiden.dk ApS på følgende e-mail-adresse: kontakt@BytteGuiden.dk. Du giver samtidig samtykke til, at BytteGuiden kan dele dine personlige oplysninger med: • Tjenesteudbydere der hjælper BytteGuidens forretningsaktiviteter.

Benyttelse af oplysninger fra BytteGuiden
Du kan kun benytte personlige oplysninger, der indsamles fra BytteGuiden.dk, til at følge op over for en anden bruger på et bestemt indlæg og ikke til at sende spam eller indsamle personlige oplysninger fra en person, som ikke har givet samtykke hertil.

Markedsføring, kommunikation og e-mail-værktøjer
Du kan anmode om at modtage markedsføringsmateriale fra BytteGuiden om BytteGuidens ydelser, herunder BytteGuidens strategiske partnere som eksempelvis it- og telefonselskaber. Såfremt du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra BytteGuiden, kan du henvende dig til kundeservice. BytteGuiden kan bruge de oplysninger, BytteGuiden har om dig og dine aktiviteter, på BytteGuidens sider for at tilpasse de meddelelser, BytteGuiden sender til dig samt det indhold og den annoncering, BytteGuiden viser på BytteGuiden.dk. Du må ikke benytte BytteGuidens kommunikationsværktøjer til at sende spam eller på anden måde sende indhold, som ville være et brud på BytteGuidens brugerbetingelser eller datapolitik. BytteGuiden kan automatisk scanne og manuelt filtrere beskeder via BytteGuidens kommunikationsværktøjer for ondsindet aktivitet eller forbudt indhold. Du kan kontakte kundeservice for at rapportere spam fra andre brugere.

Cookies
BytteGuiden eller vores leverandører kan benytte cookies (små filer placeret på din harddisk) på visse af BytteGuidens sider til at hjælpe med at analysere besøgene på BytteGuidens hjemmeside, tilpasse BytteGuidens ydelser, indhold og annoncering, måle salgsfremmende aktiviteter samt fremme tillid og sikkerhed. Et par vigtige ting du bør vide om cookies er, at:
• BytteGuiden tilbyder en række funktioner, som kun er tilgængelige gennem brug af cookies.
• BytteGuiden bruger cookies til at identificere dig og vedligeholde din login-status.
• Du er altid velkommen til at afvise cookies, hvis din browser tillader det, men dette kan forstyrre din brug af nogle af BytteGuidens hjemmesider eller ydelser. Yderligere information omkring accept af cookies finder du i din browsers hjælpefunktion. BytteGuiden arbejder til tider med leverandører, der kan placere cookies på din computer til at indsamle anonyme oplysninger om, hvordan du bruger hjemmesiden. Disse oplysninger giver dem mulighed for at hjælpe BytteGuiden med at tilpasse vores indhold og annoncer. BytteGuiden tillader ikke, at disse firmaer indsamler personlige oplysninger om dig ved at benytte disse cookies.

Adgang, ændring og sletning
Du kan se, ændre eller slette dine personlige oplysninger i din brugerprofil på BytteGuiden.dk. Du skal omgående opdatere dine personlige oplysninger, såfremt disse er ændrede eller ukorrekte. BytteGuiden sletter personlige oplysninger, når BytteGuiden ikke længere har behov for dem til de formål, BytteGuiden beskrev tidligere. BytteGuiden opbevarer personlige oplysninger, der er tilladt ved lov, til at løse konflikter, håndhæve BytteGuidens politikker og forhindre ulovlig aktivitet.

Sikkerhed
BytteGuiden behandler data som aktiver, der skal beskyttes, og benytter masser af værktøjer (kryptering, adgangskoder, fysisk sikkerhed osv.) til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang og videregivelse. Tredjemænd kan ulovligt aflytte eller få adgang til overførsler eller private meddelelser, og andre brugere kan misbruge dine personlige oplysninger, som de indsamler fra hjemmesiden. Derfor kan BytteGuiden ikke garantere, og du bør ikke forvente, at dine personlige oplysninger eller private meddelelser altid vil forblive private.

Generelt
BytteGuiden kan opdatere denne politik til enhver tid, således at opdateringerne træder i kraft næste gang du annoncerer eller efter 30 dage, afhængigt af hvad der sker først. Såfremt BytteGuiden eller BytteGuidens associerede virksomheder er involveret i en fusion eller virksomhedsovertagelse, kan BytteGuiden dele personlige oplysninger med et andet selskab, men denne politik vil fortsat gælde. Send spørgsmål om denne politik til kundeservice på kontakt@bytteguiden.dk.